Kullanım Koşulları

Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar

Bu Araç Listeleme Hizmeti Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), bir tarafta GalerimKKTC (bundan böyle “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Hizmet Sağlayıcı’nın web sitesini kullanarak araçlarını listelemek isteyen gerçek veya kurumsal kişi (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında elektronik ortamda kabul edilmiştir.

 1. Tanımlar
 • Hizmet Sağlayıcı: Araç listeleme hizmetini sunan şirket veya işletme.
 • Kullanıcı: Hizmet Sağlayıcı’nın web sitesini kullanarak araçlarını listeleyen gerçek veya kurumsal kişi.
 • Web Sitesi: Hizmet Sağlayıcı’nın sunmuş olduğu internet sitesini.
 • Araç Listeleme Hizmeti: Kullanıcıların web sitesi aracılığıyla araçlarını listeleyebilmelerini sağlayan hizmet.
 • İçerik: Kullanıcılar tarafından sağlanan metin, fotoğraf, video ve diğer bilgiler.
 • Ücretli Hizmetler: Web sitesinde sunulan ve Kullanıcılar tarafından ödeme yapılarak erişilen özel hizmetler.
 1. Kullanım Koşulları

3.1. Kullanıcı, bu Sözleşme’yi kabul etmek için web sitesini kullanırken bu Sözleşme’yi tamamen okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

3.2. Kullanıcı, web sitesini sadece araçlarını listelemek ve kullanmak amacıyla kullanmalıdır.

3.3. Kullanıcı, web sitesine yüklediği içeriklerin yasalara uygunluğunu ve doğruluğunu taahhüt eder. İçeriklerin telif haklarına veya diğer haklara tecavüz etmemesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

3.4. Kullanıcı, web sitesini hileli amaçlarla veya diğer Kullanıcıların haklarını ihlal etmek amacıyla kullanamaz. Web sitesini kullanırken başkalarının gizliliğini ihlal etmek veya kişisel bilgilerini toplamak yasaktır.

3.5. Kullanıcı, web sitesini politik veya ahlaka aykırı şekillerde kullanamaz. Ayrıca, web sitesini ticari veya reklam amaçlarıyla kullanamaz.

3.6. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’nın web sitesini kullanımını askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir, özellikle Sözleşme ihlali durumunda.

 1. Ücretli Hizmetler

4.1. Ücretli Hizmetler, web sitesinde sunulan ve Kullanıcılar tarafından ödeme yaparak erişilebilen özel hizmetlerdir. Ücretler Türk Lirası cinsinden belirlenir ve ödenir.

4.2. Kullanıcı, Ücretli Hizmetlerden yararlanmak istiyorsa belirtilen ücreti ödemeyi kabul eder. Ödemeler, web sitesi üzerinden güvenli bir şekilde yapılır.

 1. Veri Koruma ve Gizlilik

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıların kişisel bilgilerini koruma konusunda ciddi bir taahhütte bulunur. Kullanıcıların gizlilik hakkını ihlal etmeyecek şekilde bilgileri işler ve saklar. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret ediniz.

 1. Sorumluluk Sınırlamaları

6.1. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıların web sitesini kullanımı sonucunda ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir.

6.2. Kullanıcılar, web sitesi aracılığıyla diğer Kullanıcılarla yapacakları işlemlerden tamamen kendileri sorumludur.

 1. İptal ve Sonlandırma

Hizmet Sağlayıcı, Sözleşme ihlali durumunda Kullanıcı’nın hesabını iptal etme veya web sitesine erişimini sonlandırma hakkına sahiptir.

 1. Değişiklikler

Hizmet Sağlayıcı, bu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme veya güncelleme hakkına sahiptir. Değişiklikler web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

 1. Uygulanabilir Hukuk ve Yetki

Bu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 1. İletişim

Kullanıcılar, Hizmet Sağlayıcı ile iletişim kurmak için web sitesinde bulunan iletişim bilgilerini kullanabilirler.

Bu Sözleşme, tarafları bağlayıcı nitelikte olup, yürürlüğe girdiği andan itibaren geçerlidir.