Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

  1. Taraflar

Bu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), bir tarafta Hasan Hüsnü Sokak Zagros Apt. No:3 Küçük Kaymaklı, Lefkoşa / K.K.T.C adresinde ikamet eden TechStock Teknoloji LTD. (bundan böyle “GalerimKKTC” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta özel veya tüzel kişi ve/veya kurum (bundan böyle “KURUMSAL ÜYE” olarak anılacaktır) arasında, GalerimKKTC web sitesinin kullanımı ve kurumsal üyelik oluşturmak için elektronik ortamda kabul edilmiştir.

  1. Üyelik Başvurusu ve Onay

2.1. KURUMSAL ÜYE olabilmek için, GalerimKKTC web sitesinde bulunan Kurumsal Üyelik Formu’nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gereklidir. KURUMSAL ÜYE, bu formun doldurulması aşamasında sağladığı bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder.

2.2. KURUMSAL ÜYE, KURUMSAL ÜYELİK Sözleşmesi’ni okuduğunu, içeriğini anladığını ve tüm maddelerini kabul ettiğini elektronik olarak onaylamış sayılır.

  1. Sözleşmenin Teşekkülü

KURUMSAL ÜYE’nin üyelik başvurusu, GalerimKKTC tarafından kabul edilmesiyle, işbu SÖZLEŞME yürürlüğe girmiş olur. Taraflar arasındaki hak ve yükümlülükler üyelik başvurusunun kabulü ile başlar.

  1. Sözleşme Değişiklikleri

GalerimKKTC, işbu SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar.

  1. Ücretler ve Ödemeler

5.1. KURUMSAL ÜYE, GalerimKKTC web sitesinde sunulan ücretli hizmetler için belirlenen ücretleri Türk Lirası cinsinden ödemeyi kabul eder.

5.2. KURUMSAL ÜYE, GalerimKKTC web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerden kaynaklanan banka komisyonları, vergiler, pul ücretleri, harçlar ve benzeri ödemelerin sorumluluğunu üzerine almayı kabul eder.

  1. Hukuki Sorumluluklar ve Yasal İşlemler

6.1. KURUMSAL ÜYE, GalerimKKTC web sitesi üzerinde yayınladığı içeriklerin yasalara uygunluğundan ve doğruluğundan kendisi sorumludur. GalerimKKTC, KURUMSAL ÜYE tarafından sağlanan içerikleri önceden inceleme ve doğrulama yükümlülüğü taşımaz.

6.2. Yasal düzenlemelere aykırı veya genel ahlak kurallarına uymayan içeriklerin yayınlanması yasaktır. GalerimKKTC, KURUMSAL ÜYE’nin sağladığı içeriklerin yasalara aykırılığını ve doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmekle yükümlü değildir.

  1. İptal ve Üyelik Sonlandırma

7.1. GalerimKKTC, hileli, yanıltıcı, siyasi, dini, ve/veya yasa dışı amaçlarla kullanım yapan, SÖZLEŞME hükümlerine aykırı hareket eden, ticari olgunluk ve sorumluluğa sahip olmayan KURUMSAL ÜYELER’in üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir.

7.2. KURUMSAL ÜYE’nin üyeliği sonlandırıldığında, ilgili bilgiler GalerimKKTC tarafından saklanır.

  1. Mücbir Sebep

GalerimKKTC, mücbir sebep (doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, sistem iyileştirmeleri) nedeniyle SÖZLEŞME hükümlerini tam olarak yerine getiremezse, bu nedenle doğacak sorumlulukları kabul etmez.

  1. Bağımsız Taraflar

GalerimKKTC ve KURUMSAL ÜYE, hukuken bağımsız taraflardır ve bu SÖZLEŞME dışında herhangi bir iş ortaklığı veya işçi/işveren ilişkisi kurmazlar.

  1. Genel Hükümler

İşbu SÖZLEŞME, tarafları bağlayıcı nitelikte olup, yürürlüğe girdiği andan itibaren geçerli olacaktır.